Egzamin kompetencji

Na końcu nauki w gimnazjum uczniów czeka egzamin kompetencji. Od niedawna oprócz egzaminu humanistycznego i matematyczno – przyrodniczego muszą pisać też egzamin z języka angielskiego. Nauka angielskiego w gimnazjum bazuje prawie na szlifowaniu biegłości jak choćby słuchanie, czytanie i w niewielkim stopniu pisanie. Nauka angielskiego nie obejmuje za to mówienia, w tak wielkim stopniu jak ma to miejsce w liceum, kiedy maturzysta musi zdać test ustny. Nauka angielskiego w gimnazjum jest co za tym idzie czysto akademicka, zupełnie zbędna za granicą, jednakże stanowi istotę do nauki języka w liceum. Test kompetencji z języka angielskiego składa się z kilkunastu zagadnień. Część z nich polega na odpowiedzi do tekstu. Pytania są w postaci testowej. Znanym zadaniem jest też przyporządkowanie tytułów do indywidualnych akapitów. Zadanie to ma sprawdzić umiejętność czytania ze zrozumieniem. Na starcie odbywa się część słuchowa, czyli odsłuchanie nagrania, a w następnej kolejności zaznaczenie odpowiedzi. Jeśli rozchodzi się o zręczność pisania to może się zdarzyć opis obrazka. Uczeń ma dopiero za zadanie zapisać co spostrzega na zdjęciu, okoliczności i odpowiedzieć na pytanie specjalne umieszczone w poleceniu do zadania.